Extra suggesties

Tips en suggesties die passen bij het onderwerp Ede Staal

  • – Bezoek de website www.edestaal.nl
  • – Beluister Ede Staal zijn muziek.
   Hij heeft twee lp’s gemaakt: Mien toentje en As vaaier woorden. Postuum is de cd Hear my song; As t boeten störmt uitgebracht. Deze cd bevat een verzameling door hemzelf thuis op een eenvoudige bandrecorder opgenomen niet eerder uitgebrachte liedjes en afwijkende uitvoeringen van eerder door hem opgenomen liedjes.
  • – Beluister Ede Staal cd Zuzooien op zundagmörn.
   In het programma ‘Sloaperstil’ van Radio Noord geeft Ede in 1986 elke zondagmorgen een vertelling ten beste over het dorpsleven in Groningen. Deze stukjes zijn verzameld op deze cd waarvan je de titel kan vertalen als ‘schommelen op zondagmorgen’.
  • – Bezoek de haven van Delfzijl en bezoek ‘De paal van Staal’.
   Dit is een monument ter nagedachtenis aan Ede Staal. Het staat op de dijk in Delfzijl.
  • – Er is een Ede Staal fietspad
  • – Er is een Ede Staal wandelroute
  • – Bekijk het filmpje Ode aan Ede. Monument Ede Staal op YouTube
  • Boeken:
   – Charles van den Broek, Ede Staal getekend (liedjes van Ede Staal in stripvorm)
   – Henk van Middelaar, Geef mie de nacht. Ede Staal, een biografie
   – Ede Staal, Deur de dook zai ik de moan. Groninger liedteksten van Ede Staal (tekst en samenstelling Siemon Reker)
  • Leermiddelen/ taalonderwijs:
   – ’t Grunneger Ketaaiertje: toverbalen, verhoaltjes, gedichten en laidjes in ’t Grunnegs veur grondschoulen; Dl.3 Groep 6-7-8
   – Bezoek de website klunderla.nl. Hier treft u Gronings lesmateriaal voor het basisonderwijs aan.
   – Grunneger Grimm omvat 50 sprookjes van de gebroeders Grimm die door Marten van Dijken in het Gronings zijn vertaald. Een aantal sprookjes in online te beluisteren via http://www.rtvnoord.nl/grunnegergrimm
   – Elk jaar is er een Dag van de GrunnegerToal. Voor meer informatie zie https://www.huisvandegroningercultuur.nl/activiteiten/dag-van-de-grunneger-toal
   – Zing eens een Gronings lied met de leerlingen: denk bijvoorbeeld aan het Gronings volkslied ‘Stad en Ommelaand’ of aan Groningse Sint Maarten liedjes zoals ‘Mien lutjelanteern’.
   – Ga (of laat iemand) in het Gronings voorlezen.
   – Stel elke week een Gronings woord van de week centraal.
  • Zelf suggesties? Geef ze door via de website www.deplatenkoffervanede.nl