Introductie

Ede Staal is het boegbeeld van de Groningstalige muziek en daarmee de meest bekende Groningse streektaalzanger. De leskoffer over het leven en werk van Ede Staal is bestemd voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Met de muziek van Ede Staal wordt aansluiting gezocht bij de Groninger taal, cultuur en het landschap. Een lied is steeds het uitgangspunt voor een les. Uit de acht geselecteerde liedjes in dit lespakket zijn thema’s gedestilleerd die daarbij aansluiten. Daar zijn diverse verwerkingsvormen aan gekoppeld zoals bijvoorbeeld het maken van een strip, een eigen lied, een foto. Er wordt telkens een koppeling gemaakt tussen Ede zijn muziek en teksten enerzijds en de belevingswereld van het kind anderzijds.
Het is een flexibel pakket. Aangeraden wordt met de introductieles over Ede Staal te beginnen. Daarna kan je kiezen of je met les 1 of 8 begint. Je kan ze allemaal geven maar ook een enkele. Je kan een les zelf geven maar ook een externe docent inhuren.

Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje af te spelen.