Opzet platenkoffer

De opbouw van de acht verwerkingsopdrachten is uniform.

 • Er wordt geluisterd naar een lied van Ede Staal en de strip die Charles van den Broek bij het lied heeft gemaakt wordt bekeken.
 • Er wordt aandacht besteed aan de tekst en de betekenis.
 • Er wordt via de opdracht een link gemaakt met eigen ideeën, gedachten, gevoelens van de leerlingen.

Start met de introductieles. Daarna kan je kiezen of je met les 1 of 8 begint. Je kan ze allemaal geven maar ook een enkele. Je kan een opdracht altijd verkorten of verlengen of de opdracht later afmaken. Leerlingen luisteren en kijken gezamenlijk naar de introductie en de liedjes op het digibord. De stappenplannen kunnen daarna gezamenlijk gevolgd worden. Deze kun je aan de groep tonen op de powerpoints. Bij sommige opdrachten kunnen de leerlingen ook zelfstandig of in groepjes aan de slag met verwerkingsopdrachten. Docenten kunnen werkbladen uitprinten. De leerkracht dient de leerlingen te begeleiden waar nodig; dus het is handig de opdrachten van tevoren door te lezen zodat u weet wat er van de leerlingen wordt gevraagd. Naar keuze van de school kunnen aanvullende workshops worden ingekocht van plusminus 1,5 uur. Deze worden door externe docenten en beeldend kunstenaars in de klas begeleid. Ook treft u extra tips, uitstapjes en excursies aan die passen bij het onderwerp.

Werkvormen

 • lied luisteren
 • clip bekijken
 • strip lezen
 • gedicht schrijven in een verzonnen taal
 • gedicht schrijven
 • presenteren
 • fotograferen
 • Gronings lied invullen
 • poëzieposter illustreren
 • strip maken
 • rap componeren
 • kringgesprek

 

Benodigdheden

 • digibord
 • computers/ tablets
 • digitale leeromgeving; hier tref je de volgende zaken aan:
  -algemene handleiding
  -lesbeschrijvingen
  -powerpoint presentaties
  -werkbladen
  -toegift met extra tips en suggesties

 

Samenwerking externen
Naar keuze van de school kunnen enkele opdrachten begeleid worden door externe docenten en kunstenaars in de klas. Ook werken we samen met het Stripmuseum, het GRID, het Huis van de Groninger Cultuur en het Poëziepaleis.

Let op: in het geval u een externe docent inhuurt, dan hoeft u als leerkracht geen les voor te bereiden. We raden wel aan naar het bijbehorende lied te luisteren en de betekenis te bespreken (zie handleiding bij les). De praktische opdracht wordt in dit geval door een externe docent uitgevoerd.